Cortenové hodiny pro obec Sirá

Jsme velmi rádi, že i malá česká města začínají být otevřená moderním materiálům, a my jsme tak mohli dodat cortenové ciferníky ke sloupovým hodinám. Na tomto projektu jsme spolupracovali s firmou Elektročas - PRAGOTRON, která celý projekt zaštiťovala.