Otázky a odpovědi - FAQ

"Nevadí" cortenu voda?

Využití cortenu pro vodní prvky není u nás ještě příliš časté, ale rádi bychom to s vámi změnili! Při dodržování pár jednoduchých pravidel není třeba se cortenu bát, ani když ho využijete v kombinaci s vodou: 

 • Spíše než dešťovou vodu použijte pro vodní prvek vodu pitnou.

 • Před zimou vodu z vodního prvku vypusťte, aby se v zimních měsících mohla vytvořit ochranná vrstvička.

 • Cortenové vodní prvky, stejně jako jiné výrobky z tohoto materiálu, si nejprve musí vytvořit tenkou ochrannou vrstvu rzi, která po napuštění vodou může ovlivňovat i zabarvení vody a množství rzi v ní. Tento jev je u všech cortenových prvků běžný a vymizí po ca jednom měsíci provozu a ca pěti výměnách vody a vyčištění vodního prvku.

 • Pro rychlé a trvalé vytvoření požadovaného povrchu a barvy cortenu je ideální používání cortenových vodních prvků tak, že jsou každý den napouštěny a vypouštěny. Tím dochází ke každodenní oxidaci povrchů, což zrychluje korozi. 

Jaké výhody má corten ve srovnání např. s hliníkem nebo ocelí?

Corten se snáze udržuje a je proměnlivější, protože se vnější patina mění v závislosti na počasí. Výrobky z cortenové oceli jsou nadčasové a lze je snadno integrovat do jakéhokoli prostředí.

Je corten odolný vůči UV-záření?

Ano

Jak o produkty z cortenu nejlépe pečovat?

 

 • Jakmile je vytvořena vrstva patiny, stává se corten extrémně nenáročným co se týká údržby. I přesto ale doporučujeme povrch pravidelně čistit a kontrolovat, zda na materiálu nedochází k nežádoucím změnám (jednou až dvakrát ročně).
 • Čištění provádějte bez čistících prostředků. Zpravidla stačí povrch okartáčovat a otřít hadříkem, aby došlo k odstranění nečistot.
 • Nikdy nepoužívejte čistící prostředky obsahující chlór.
 • Používejte čisticí prostředky bez obsahu železa, nikdy nepracujte na cortenových plochách s nástroji z jiného materiálu než z nerezi (špachtle, pilníky, ...) nebo např. s houbami obsahujícími železo.
 • Včas odstraňte z výrobku ochranné folie. Pokud výrobky z cortenu hned neinstalujete na jejich budoucí místo v zahradě nebo na terase, je potřeba je vybalit z folie, aby nedocházelo ke vzniku nežádoucích skvrn. V místech, kde by k výrobku pod folii pronikla vlhkost, by nedocházelo k přirozenému rovnoměrnému oxidačnímu procesu a došlo by k nerovnoměrnému zabarvení.
 • Zbytky lepidla odstraníte pomocí lihu, lehké zahřátí povrchu pomůže lepidlo snáze odstranit.
 • Na odstranění případných nečistot od vápna a malty použijte kyselinu fosforečnou a následně omyjte čistou vodou.
 • Zabraňte kontaktu cortenu se soli
 • K manipulaci s cortenovými produkty nepoužívejte nástroje z oceli nebo zabraňte jejich kontaktu s cortenem (opatřete tyto výrobky při manipulaci ochranou folií).

 

„Rozpálí“ se corten na přímém slunci?

Každý kov se na slunci zahřeje, ale díky tomu, že je povrch cortenu matný, nerozpálí se tolik, jako např. hliník.

Dodáváte produkty již s typickou „cortenovou patinou“?

Zpravidla dodáváme cortenové výrobky bez patiny, ta se vytvoří po krátkém čase sama po vystavení povětrnostním podmínkám. Na přání jsme však schopni dodat produkty již s typickou cortenovou patinou, případně nalakované - ideální při použití v interiéru.